امور پایان نامه ها

 

کلیه فرمها و اطلاعات مورد نیاز جهت دفاع از پایان نامه دانشجویا ن کارشناسی ارشد

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مرحله 1- انتخاب موضوع پايان نامه 

 

دانشجویان عزیز در انتخاب موضوع پایان نامه به موارد زیر دقت فرمایند:

 

1- عنوان پایان نامه می بایست مختصر، رسا و جامع باشد.

 

2- دانشجویان باید توجه داشته باشند دامنه تحقیق در حدی باشد که پایان نامه حداقل 6 ماهه و حداکثر یک ساله به اتمام برسد.

 

3- موضوع پایان نامه تکراری نباشد.

 

4- موضوع پایان نامه  باید با تخصص استادان راهنما و مشاور انتخابی مرتبط باشد.

 

5- موضوع پایان نامه باید با  رشته  تحصیلی  و گرایش تخصصی دانشجو مرتبط باشد.

 

8- با توجه به اینکه حداکثر 2 نمره از نمره کل پایان نامه مربوط به ارائه مقاله می باشد، دانشجویان لازم است نگارش  مقالـه را از شروع مراحــل پیشنهادی مــوضوع پایان نامه مدنظر قرار دهند و به تحقیق بپردازند و موضوعی را انتخاب نمایند  که امکان استخراج مقاله را داشته باشد.

 

7- دانشجویان می توانند برای پایان نامه از موضوعاتی استفاده کنند که شامل اولویت های تحقیقاتی سازمانهـــای دیگر باشــد (برای دریافت کمک هزینه).

 

 

 ************************************************************************************ 

مرحله 2- نحوه انتخاب استاد "راهنما"  و  "مشاور":

 

ضرروریست دانشجویان جهت تنظیم پروپوزال خود در گام اول به مدیر گروه خود مراجعه و براساس موضوع مورد علاقه و اساتید دارای ظرفیت خالی، به انتخاب استاد راهنما و در صورت دلخواه استاد مشاور مبادرت ورزند.

 

سپس با مراجعه به اساتید معرفی شده، در صورت پذیرش اساتید به همکاری، موضوعی برای کار انتخاب می شود.

 

 استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تأييد گروه تخصصي تعيين مي گردد . 
استاد مشاور با هماهنگي استاد راهنما و تأييد شوراي تخصصي گروه تعيين مي گردد .

 

 لازم به ذکر است در این مرحله ضروریست دانشجویان نسبت به وجود کد و ظرفیت خالی اساتید راهنما و مشاور در سامانه امور پایان نامه های سازمان مرکزی اطمینان حاصل نمایند. در غیر اینصورت مسئولیت عدم اخذ کد و عواقب آن برعهده دانشجو می باشد.

 

 در صورتیکه استاد مربوطه در سامانه امور پایان نامه های سازمان مرکزی فاقد کد می باشد، در صورت داشتن یکی از شرایط زیر برای استاد تقاضای اخذ کد نماید:

- استاد مربوطه دارای مدرک دکترا باشد

- استاد مربوطه دانشجوی مقطع دکترا بوده و امتحان جامع را سپری نموده و عضو هیئت علمی در یک دانشگاه باشد

 

  در صورت وجود یکی از شرایط فوق دانشجو می تواند با یک عدد cd حاوی مدارک اسکن شده زیر (با فرمت jpeg و با حجم هر فایل کمتر از 100 کیلوبایت) برای درخواست کد به دفتر امور پژوهشی مراجعه نماید.

مدارک مورد نیاز عبارتند از:

-  مدرک دکتری(یا آزمون جامع برای دانشجویان دکتری و عضو هیات علمی)

-  حکم حقوقی استاد

-  صفحه اول شناسنامه استاد

-  کارت ملی استاد

 

 

حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر دیلم