ثبت نام در رشته های کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی
1399/09/24

ا توجه به شرایط کرونایی????

ثبت نام در رشته های ارشد در سه رشته زیر برای ترم بهمن انجام میشه:

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بندردیلم

1- کارشناسی ارشد مهندسی برق
2- کارشناسی ارشد مهندسی عمران
3-کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

-ثبت نام از امروز: 25 آذرماه

-این ثبت نام آزمون نداره.
 
-نتایج چند هفته بعد اعلام میشه. 

-شروع به تحصیل: همین ترم بهمن

آدرس سایت ثبت نام و انتخاب رشته:
http://www.sanjesh.org