انواع وام های پرداخت شهریه دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی
1399/06/08

داوطلبین و علاقمندان ورود به دانشگاه

انواع وام های پرداخت شهریه دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی

✳️ وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
✳️ وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
✳️ وام شهریه بانک ملی با سود 10 درصد
✳️ وام شهریه بانک رسالت و بانک مهر ایران با سود  8 الی 9 درصد و 2 ساله

————————————-
???? در باره وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
✅ معروف به وام سامانه ساجد 
✅ وام کوتاه مدت و میان مدت با بازپرداخت بلافاصله پس از اخذ وام
♻️ بانک های عامل پرداخت کننده وام صندوق رفاه :
1️⃣ بانک ملی
2️⃣ بانک قرض الحسنه رسالت
3️⃣ بانک قرض الحسنه مهر ایران

♻️ ثبت نام درخواست وام  در سامانه ساجد :  https://sajed.iau.ir
♻️ شروع بازپرداخت قسط  های وام  : بلافاصله پس از اخذ وام
♻️ هر ترم می توان تقاضای وام سامانه ساجد کرد!
♻️ وامی معادل 50 درصد درصد مبلغ شهریه ترم!
♻️ زمان درخواست وام شهریه در سامانه ساجد : 
⏹ برای شهریه نیمسال اول  : از 15 مرداد تا 15 مهر
⏹ برای شهریه نیمسال دوم : از 15 دی تا 15 اسفند
————————————-

???? در باره وام شهریه بانک ملی با سود 10 درصد
◀️ دانشجویان کاردانی  : حداکثر پنج میلیون تومان  2 ساله
◀️ دانشجویان کارشناسی  : حداکثر ده میلیون تومان 4 ساله
◀️ دانشجویان کارشناسی ارشد : حداکثر  بیست میلیون تومان 2 ساله
◀️ دانشجویان دکتری : حداکثر چهل ملیون تومان 4 ساله
————————————
???? در باره  وام شهریه بانک رسالت و بانک مهر ایران با سود  8 الی 9 درصد و 2 ساله
◀️ دانشجویان کاردانی  : حداکثر دو و نیم میلیون تومان 
◀️ دانشجویان کارشناسی  : حداکثر دو و نیم میلیون تومان 
◀️ دانشجویان کارشناسی ارشد : حداکثر  هفت و نیم میلیون تومان 
◀️ دانشجویان دکتری : حداکثر بیست ملیون تومان 
————————————

???? در باره وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
✅ وام بلندمدت با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل
✅ ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

◀️ دانشجویان کاردانی و کارشناسی  : حداکثر پانصد هزارتومان 
◀️ دانشجویان کارشناسی ارشد : حداکثر  یک میلیون تومان 
◀️ دانشجویان دکتری : حداکثر دو و نیم ملیون تومان

♻️ شروع قسط  های بازپرداخت وام  : بعد از فارغ التحصیلی
♻️ بانک عامل  : بانک قرض الحسنه مهر ایران