لیست دوره ها و کارگاههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم
1399/04/21

لیست دوره ها و کارگاههای آموزشی:

1- اصول کسب و کار و درآمد اینترنتی

2‌- آموزش فنون ارتباطات اثر بخش

3- اصول مدیریت دیجیتال مارکتینگ

4- مهارت های زندگی با رویکرد خودآگاهی و تقویت باورها

5- مهارت های ورود به بورس

6- آشنایی با نرم افزار SPSS

 

 

قابل ذکر است پیشنهاد می شود نمره فعالیت های کلاسی را به صورت یکی از روشهای زیر برای دانشجویان لحاظ نمود:

1- ترجمه مقاله لاتین در رشته تخصصی
2- انجام کار تحقیقاتی مدنظر استاد مربوطه
3- گواهی شرکت در دو یا چند دوره آموزشی