دوره تعطیلات اضطراری ویژه دروس عمومی معارف اسلامی
1399/02/02

-دوره تعطیلات اضطراری (فقط ویژه دروس عمومی معارف اسلامی)

- طبق بخشنامه دانشگاه آزاد اگر دروس عمومی در این ترم اخذ کرده‌اید ، باید در سایت نهاد دوره مجازی تعطیلات را بگذرانید.
-جهت جبرانِ هر جلسه کلاس حضوری لغو شده، بایستی حداقل ۲ جلسه از درس آموزش مجازی را بگذرانید. مثلا دانشجویی که کلاس اندیشه اسلامی یک او، سه جلسه تعطیل شده ، از بین دروس پیشنهاد شده باید درس مجازی انتخاب کند که حداقل ۶ جلسه آموزشی داشته باشد، یا دو درس مجازی انتخاب کند که مجموع جلسات آنها بیش از ۶جلسه باشد.
-اطلاعات بیشتر در سایت:
- https://ec.nahad.ir