علم و فناوری منجر به اشتغال و تولید ثروت شود
1398/10/12

ئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر:
علم و فناوری منجر به اشتغال و تولید ثروت شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه پویایی و پیشرفت دانشگاه منوط به تغییرات در نگاه و روش‌هاست، گفت: «علم باید در خدمت فناوری و نوآوری باشد و منجر به اشتغال و تولید ثروت شود.»
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، اسماعیل عبدالهی در جلسه با مدیران و کارکنان حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با بیان اینکه توسعه، پویایی و پیشرفت دانشگاه منوط به تغییرات در نگاه و روش‌هاست، گفت: «روش‌های پیشین موجب رهایی از مشکلات و راه‌حل عبور از چالش‌ها نیست.»

وی افزود: «اگر به‌دنبال توسعه پایدار دانشگاه هستیم، باید افق‌هایی که دنیای پیشرفته امروز مدنظر قرار داده است به آنها توجه و برای رسیدن به هدف با برنامه‌ریزی صحیح، اصولی و منطبق با مزیت‌ها و ظرفیت‌های پایدار تلاش کنیم.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی نه تنها یک مجموعه علمی پیوسته درون استانی است؛ بلکه پیوستگی و انسجام کشوری دارد، یادآور شد: «بسیاری از رسالت‌ها و مأموریت‌های جدید دانشگاه، استانی و کشوری طراحی شده و در حال اجراست.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: «خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی، مراکز رشد و واحدهای فناور، شوراهای تخصصی، علمی و اقتصادی و مواردی از این قبیل همگی مجموعه‌هایی هدفمند و اثرگذار در ویترین دانشگاه آزاد اسلامی تلقی می‌شوند.»

علم باید در خدمت فناوری باشد
عبدالهی ادامه داد: «بر اساس تعریف ساختار جدید دانشگاه، علم باید در خدمت فناوری و نوآوری قرار داشته و منجر به اشتغال و تولید ثروت شود.»
وی با تأکید بر اینکه نباید هیچ ظرفیتی از دانشگاه اعم از زیرساختی، فیزیکی و انسانی مغفول واقع شود، اظهار کرد: «در این راستا پیگیری و برنامه‌ریزی جامع مورد نیاز است.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر افزود: «دانشگاه باید عاری از هرگونه جناح‌بندی و مصلحت‌اندیشی باشد، اظهار کرد: «ضابطه و قوانین در روند اجرای امور و پیشرفت نقش تعیین کننده‌ای دارند.»

انعقاد ۳۰ تفاهم‌نامه با ارگان‌ها و سازمان‌ها
عبدالهی با اشاره به انعقاد بیش از ۳۰ تفاهم‌نامه با بسیاری از ارگان و سازمان‌های استان بوشهر تصریح کرد: «دانشگاه باید در خدمت مردم و حل مسائل جامعه باشد و با این اعتقاد نه تنها تعاملات بسیار مناسبی با دیگر سازمان‌ها شکل گرفته بلکه مهم‌تر، فعال‌سازی این ظرفیت و ارائه خدمات علمی و تخصصی و انعقاد قراردادهای دو و چندجانبه است.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با قدردانی از تلاش‌ همکاران در بخش‌های مختلف عنوان کرد: «انتظاری که از تمام حوزه‌های دانشگاه می‌رود، این است که امیدوارانه و با تحلیل و تفسیر دقیق وضع موجود به‌دنبال راه حل‌های نوآورانه و فناورانه بود.»
به گفته وی، در این راه دانشجو عنصر مهمی است که برای فعال‌سازی آنان باید بستر لازم را فراهم و به آینده امیدوار کرد.