تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
1398/06/10

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

براساس دستورالعمل صادره سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۳ شهریور سال ۹۸ آغاز و ۲۳ مرداد سال ۹۹ پایان می‌یابد.

شرح کامل زمان ثبت‌نام، شروع و پایان نیمسال و زمان امتحانات سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به شرح زیر است: