افتتاح اتاق مدیران گروه های آموزشی با حضور فرماندار و ریاست شورای شهر
۱۳۹۵/۹/۲۱

 

افتتاح اتاق مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم با حضور فرماندار و ریاست شورای شهر و مسئولین شهرستان .