برگزاری مراسم زیارت عاشورا و مراسم مداحی و سینه زنی در ماه محرم
۱۳۹۵/۸/۱۵
   

 برگزاری مراسم زیارت عاشورا و مراسم مداحی و سینه زنی در ماه محرم به روایت تصویر