معرفی رشته های دانشگاه دیلم

معرفی رشته های دانشگاه دیلم

کاردانی

مدارک لازم: دارندگان مدرک دیپلم فنی حرفه ای،کاردانش و پیش دانشگاهی و دیپلم نظام قدیم

کامپیوتر

برق(الکترونیک و قدرت)

حسابداری

عمران و ساختمان

نقشه کشی و معماری

مدیریت بارزگانی

مدیریت صنعتی

 

کاردانی به کارشناسی

مدارک لازم:

 دارندگان مدرک کاردانی و کارشناسی

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

مهندسی برق(قدرت)

مهندسی عمران

مدیریت بازرگانی

حسابداری

  

کارشناسی پیوسته

مدارک لازم: دارندگان مدرک پیش دانشگاهی، دیپلم نظام قدیم و کاردانی تمامی رشته ها

مهندسی شیمی

 فقه و حقوق اسلامی

حسابداری

مدیریت صنعتی

روانشناسی

 

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی-گرایش بودجه و مالیه عمومی

مدیریت دولتی گرایش خط و مشی گذاری عمومی

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

حسابداری

مهندسی برق-گرایش سیستمهای قدرت

مهندسی عمران- گرایش سازه