حضور هیات رئیسه، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد دیلم در راهپیمایی 13 آبان
۱۳۹۷/۸/۱۳