جلسه شورای فرهنگی دانشگاه با موضوع حضور فعال دانشگاه در مراسم اربعین
۱۳۹۷/۷/۱۵

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه
موضوع:حضور فعال دانشگاه در مراسم اربعین
اهم مصوبات:
۱_راه اندازی موکب در مسیر زوار اربعین حسینی
۲_مساعدت با همکاران جهت شرکت در مراسم پیاده روی اربعین.
۳_حضور حداکثری همکاران در موکب.
۴_اجرای برنامه های فرهنگی ویژه جهت موکب.