اطلاعیه آخرین مهلت دفاع
۱۳۹۷/۴/۳۰

#اطلاعیه_آخرین_مهلت_دفاع :
به اطلاع دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود تاپایان نیمسال دوم ۹۶_۹۷ (شهریورماه ۹۷) را دارند، می رساند که آخرین مهلت تحویل فرم پیش داوری (فرم شماره ۶ در ان فرم نتیجه داوری قابل دفاع اعلام شده باشد) و فرم آمادگی دفاع (فرم شماره ۷) تکمیل و امضاء شده روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۰ می باشد. نوبت دفاع دانشجویانی که پس از تاریخ مذکور فرم ۶ و ۷ تکمیل و امضاء شده خودرا تحویل می دهند در نیمسال اول ۹۷_۹۸ خواهد بود.