شرکت دانشگاه ازاد اسلامی واحد دیلم در مسابقات کشوری والیبال
۱۳۹۷/۴/۳۰

دانشگاه ازاد اسلامی واحد دیلم قصد دارد در مسابقات کشوری والیبال که در تاریخ 12شهریورماه در مشهد برگزار می شود شرکت نماید لذا از دانشجویان والیبالیست دعوت بعمل می آید که حداکثر تا تاریخ ۵مرداد ماه با آقای پیامی جهت شرکت در تمرینات و هماهنگی های لازم را انجام دهند.
تلفن تماس: ۰۹۱۷۶۴۲۴۵۷۴