برگزاری مسابقه قران و عترت ویژه کارکنان وهمسران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم
۱۳۹۶/۱۲/۶