بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت(بخش کتبی) ویژه دانشجویان در تاریخ 21 آذرماه
۱۳۹۶/۹/۳۰