بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت(بخش کتبی) ویژه اساتید در تاریخ 21 آذرماه
۱۳۹۶/۹/۲۵