برگزاری مراسم روز دانشجو با حضور فرماندار محترم شهرستان دیلم
۱۳۹۶/۹/۲۲