دیدار هیات رئیسه، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد دیلم با یکی از ایثارگران شهر بندر دیلم بمناسبت هفته بسیج
۱۳۹۶/۹/۱۴