تقدیر امام جمعه شهر دیلم در خطبه های نماز جمعه از عملکرد دانشگاه در انجام امر اعتکاف
۱۳۹۶/۲/۱

امام جمعه محترم شهر دیلم در خطبه های نماز جمعه مورخ 25/1/96 در خصوص اهتمام مسؤلین در حوزه فرهنگی بویژه امر اعتکاف تأکید نمودند و در ادامه با سخنانی اهمیت اعتکاف و اجرایی نمودن آن در همه اقشار بویژه جوانان را خواستار شدن و ضمن انتقاد از قصور بعضی از دستگاههای اجرایی، عملکرد دانشگاه آزاد دیلم را مورد تمجید و تقدیر قرار دادند