جلسه هماهنگی و راهنمای موضوعات پیشنهادی و نحوی نوشتن پروپوزال
۱۳۹۵/۱۱/۵

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت (کلیه گرایش ها) و حسابداری میرساند هفته آینده در تاریخ های اعلام شده جلسه ای جهت هماهنگی و راهنمای موضوعات پیشنهادی و نحوی نوشتن پروپوزال برگزار می گردد.
حضور دانشجویان در تاریخ اعلام شده الزامی می باشد. در صورت عدم حضور عواقب بعدی به عهده دانشجو می باشد.

  • تاریخ 10/11/95 مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی
  • تاریخ 11/11/95 مدیریت دولتی گرایش مالیه و بودجه عمومی
  • تاریخ 12/11/95 حسابداری

 

از ساعت 9 تا 2 بعد از ظهر