شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
تاریخ های برگزاری مجدد امتحانات لغو شده
1395/10/22

ضمن عرض تسلیت مجدد در گذشت حضرت آیت اله هاشمی رفسنجانی (رحمه اله علیه) لذا بدینوسیله تاریخ های برگزاری مجدد امتحانات روزهای 20 و 21 و 22 دی ماه به شرح ذیل اعلام میگردد، شایان ذکر است ساعت برگزاری امتحانات لغو شده بر اساس ساعت اعلامی در برنامه اولیه می باشد.


1-  امتحانات روز دوشنبه 20/10/95 در روز شنبه 02/11/95 برگزار می گردد.


2- امتحانات روز سه شنبه 21/10/95 در روز یکشنبه 03/11/95 برگزار می گردد.


3-  امتحانات روز چهارشنبه 22/10/95 در روز دوشنبه 04/11/95 برگزار می گردد.