شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای حوزه دانشجویی و فرهنگی
1395/09/22

 برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای حوزه دانشجویی و فرهنگی

 دانشجویان می توانند آثار خود را به دفتر فرهنگی واحد تحویل دهند

مهلت تحویل: 23 آذر 95

زمان برگزاری نمایشگاه: 27 لغایت 30 آذر ماه 95