شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
نشست صمیمانه جناب دکتر قیصری با اساتید و کارمندان دانشگاه آزاد دیلم
1395/08/17

 

 نشست صمیمانه جناب آقای دکتر قیصری دبیرمحترم هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با هیأت رئیسه، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم